martes, 8 de marzo de 2016

2.997 LA VIVIENDA - PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA P.A.H. (2)

POST Nº 2.997       0   a           E-MAIL de contacto:  rdsarlef3@yahoo.es   TARRAGONA

92 VISITAS TOTALES // 35 VISITAS PARCIALES   (7/5/2.018)   128

LA VIVIENDA - PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA P.A.H. (1)

http://ramon-rsarlef.blogspot.com.es/2015/12/2968-la-vivienda-plataforma-de.html   (2.968)   (9/3/2.016)LA VIVIENDA - PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA P.A.H. - PROPUESTA DE DEROGACIÓN DE LA LEY DE DESAHUCIO EXPRESS APROBADA POR EL ÚLTIMO GOBIERNO DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO - SEPTIEMBRE DEL 2.015 (3)

Crec que en aquest moment en que ya se han produït les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 S i que ara s'obriràn molts processos negociadors per encarar la nova situació produïda tras les eleccions que seria bò i convenient que es tramitès de la forma que els limits i tràmits de llei permetin una modificació de la Llei d'arrendament de Inmobles i Vivendes Urbanes i que aquesta agafes un contingut mes social tenint i valorant les situacions de crisis, pobresa, exclusió i marginalitat que de forma progresiva es va produïnt dins del nostre país. Crec que una mesura molt important seria que per aquellas llars que el seus ingresos no superesin un cop i mit el s.m.i. (salari minim interprofesional) es derogues la llei de desnonament expres malauradament aprovada pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero en la seva darrera legislatura.  Es deuria permetre aplaçar la situació de desnonament a quan es debesim el import de tres mensualitats i en la llar no convivesin nens de menys de cinq anys (protecció a la infancia) i/o persones de mes de sisanta-cinq (anys) que deuria fer que aquesta situació s'ha allargues a sis mesos.  També tindrien que tindre (degut a la seva mayor situació de perill d'exclusió i precarietat social) una mayor protecció els pissos que estiguim habitats mayoritariament per dones.


Crec que aquesta nota tindria que arrivar als grups polítics i a les xarxes i grups socials que estiguin relacionats amb la qüestio de l'habitatge i malgrat que no toca el mateix tema - solsament de forma paral.lela -  a la P. A. H.  (Plataforma d'Afectats per la Hipoteca). Que es tindría que fer una redacció mes acurada i adient i tractar d'entrar en un proces d'estudi i de recollida de signatures a la xarxa.

                                                                                                 //                                                                                                                                  Creo que en este momento en que se han producido las elecciones al Parlamento de Catalunya del 27 S  y ahora que se abrirán muchos procesos negociadores para encarar la nueva situación producida tras las elecciones que seria bueno y conveniente que se tramitase en la forma que la ley y los trámites legislativos permiten una modificación de la Ley de Arrendamiento de Inmuebles y Viviendas urbanas y que esta tomase un contenido mas social teniendo y valorando las situaciones de crisis, pobreza, exclusión y marginalidad que de forma progresiva se van produciendo en nuestro país. Creo que una medida muy importante seria que para aquellos hogares que sus ingresos no superasen  una vez y media el s.m.i. (salario mínimo interprofesional) se derogase la ley de desahucio expres desafortunadamente aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su última legislatura. Se debería aplazar la situación de desahucio a cuando se debieran el importe de tres mensualidades y en el hogar no conviviesen niños de menos de cinco años (protección a la infancia) y/o personas de mas de sesenta y cinco años que debería hacer que esta situación se alargase a seis meses. También tendrían que tener (debido a su mayor situación de peligro de exclusión y precariedad social) una mayor protección los pisos que estén habitados mayoritariamente por mujeres.

Creo que esta nota tendría que llegar a los grupos políticos y a las redes y grupos sociales que estén relacionadas con la cuestión de la vivienda y pese a que no toca el mismo tema - solamente de forma paralela - a la P. A. H.  (Plataforma de Afectados por la Hipoteca).  Se tendría que hacer una redacción mas pulida y precisa y tratar de entrar en un proceso de estudio y de recogida de firmas en la red.

COPIADA Y COMPARTIDA CON LA SERIE DE LA VIVIENDA - PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA - P.A.H.

ESTE ARTÍCULO VA A SER COMPARTIDO ENTRE LAS SERIES DE CRISIS GLOBAL Y LA DE LA VIVIENDA - PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA - P.A.H.

CONMUTACIÓN HIPOTECARIA

FALTA ESCRIBIR MAS SOBRE LA CONMUTACIÓN HIPOTECARIA

LA VIVIENDA - PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA - LA CONMUTACIÓN HIPOTECARIA - ENERO DEL 2.016 (1)


DEFENSEM I PROPOSEM LA CONMUTACIÓ HIPOTECARÍA COM A FORMA DE BAIXAR LES DEUTES QUE TÈ LA INMENSA MAJORÍA DE LA GENT DEL NOSTRE PAÍS I DELS PAÏSOS DEL NOSTRE ENTORN. ES TRACTARÍA DEL SEGÜENT: QUAN UNA PERSONA QUE JA ES VEU PER LA SEVA SITUACIÓ DE PRECARIETAT LABORAL O DE PRECARIETAT ECONÓMICA NO PODRÀ PORTAR ENDAVANT EL PAGAMENT DEL SEU CRÈDIT HIPOTECARI TINDRIÀ QUE TINDRE LA OPCIÓ A CONMUTAR LA SEVA HIPOTECA. AIXÒ VOL DIR QUE SI ELL ESTA ADQUIRINT UN PIS EN EL CENTRE DE UNA CIUTAT I QUE AQUEST PIS ES DE UN TIPO "FAMILIAR" (UN TERME MIG PER EXEMPLE DE 70-75 MTS CUADRATS ) I QUE HAGI ESTAT VALORAT EN UN PREU DE 90.000 - 120.000 EUROS PER EJEMPLE I DELS QUE ELL TÈ PAGATS 38.000 SERIA BÒ QUE AQUESTA CONMUTACIÓ HIPOTECARÍA LI PERMETES NO ACCEDIR A SER PROPIETARI D'AQUEST PIS SINO DE UN ALTRE UNA MICA MES PETIT I UNA MICA MES LLUNYA DEL CENTRE DE LA SEVA CIUTAT O EN UN ALTRE CIUTAT I QUE FOS UNA MICA MES PETIT, UNA MICA MES ECONOMIC (D'UNS 48.000 QUE LI SERIEN MOLT MES ACCESIBLES QUE ELS 90.000 - 120.000 EN ELS QUE ESTA ENTRAMPAT ).

LA VIVIENDA - PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA P.A.H. (3)

http://ramon-rsarlef.blogspot.com.es/2016/04/3022-la-vivienda-plataforma-de.html   (3.022)   (17/4/2.016)

CLICA AQUÍ ABAJO PARA EL CONTAJE:

http://salvamentoterracontajedevisitas.blogspot.com.es/2015/12/487-contaje-de-visitas-en-la-vivienda.html

No hay comentarios: