domingo, 31 de mayo de 2015

2.596 CRISIS GLOBAL (179)

POST Nº 2.596   0   a   E-MAIL de contacto:  rdsarlef3@yahoo.es  TARRAGONA
 
7.061     VISITAS TOTALES // 21   VISITAS PARCIALES   (30/10/2.017)      5.930  

CRISIS GLOBAL (178)

http://ramon-rsarlef.blogspot.com.es/2015/05/2595-crisis-global-178.html   (2.595)  (31/5/2.015)

CRISIS GLOBAL (170)

http://ramon-rsarlef.blogspot.com.es/2015/05/2488-crisis-global-170.html   (2.488)  (31/5/2.015)


Prezi

PowToon

Explee

Pecha Kucha 20x20


Glogster EDU

Slideshare

Video Grabber


ESTE ARTÍCULO VA A SER COMPARTIDO ENTRE LAS SERIES DE ÁFRICA - TANZANIA - LOS MASAIS Y LA DE CRISIS GLOBAL DE ESTE BLOG.


CRISIS GLOBAL - LA CUESTIÓN DE LA DEUDA IMPUESTA POR EL TEMA DE LA VIVIENDA - NOVIEMBRE DEL 2.014 (3)

Clar que es el deute i les galtes tant grosses que han arrivat a tindre tots. Primer perque la economa d'aqui en realitat esta dirigida per les dades nostres que es recullen amb els superordinadors privats que reporten les seves dades a la City londinense i a Walt Street que es a òn estant els ordinadors i les màquines informàtiques potentes. Desprès de que la banca va tranpejar tots els coeficients de caixa (els minims que teoricament han de mantindre dins de les seves entitats per poguer minimament avalar tot el castell de naipes que en realitat es la economia financera i especulativa). Practicament desde la Olimpiada del 92 a òn el sistema ya feia fallida es va anant creixent la massa monetaria a la base de que es van anar ficant diners dins del sistema financer a traves de les tarjes de credit que en realitat ens fan creure que es diner que existeix i solsament son apunts comptables interns de les entitats. Despres molts cops les entitats donaven credits en realitat prestant sempre els mateixos diners un i un altre cop d'aquesta manera els grans directius de la banca anaven jugant a tapar el forats qu'ells mateixos creaven i portaven dobles i triples comptabilitats. Com no es varem mantenir de cap de les maneres els coeficients de caixa estar clar que tot el sistema en conjunt estava falsejat. Crec que el tema de la dació en pagament en realitat es una solució mitllor que la que s'aplicat  de continua reclamant el deute sense però crec que en realitat es quedava curta i pobre. Crec que amb efectes retroactius es tindria que procedir a modificar les condicions de com s'han fet en realitat totes les operacions de compra/venta de vivendes d'aquesta manera : Primer tot l'import d'una hipoteca es tindria que dividir amb trams i que aquestos tindrian que ser de l'ordre de quatre o cinq trams i que quand s'ha cobert un tram dons aquell es ja inembargable. Aixins hipoteques molt llarges i que per motiu de les moltes circunstancies que hi podem passar al llarg de la vida i sobre tot durant els darrers anys i sobre tot durant els darrers anys de la mateixa hipoteca no sofririan els atacs especuladors de la gent de la borsa ya que grans bases de dades es creuen en el ordinadors grossos de les entitats fortes i poden en realitat fer atacs a les economies particulars savent les seves fableses. A part d'aquest punt crec que els bans a deu, quince, vint anys del credit hipotecari deurien oferir clausules de preu fixat de recompre per part del banc i que estaria en funció de les taxacions que les mateixes entitats fan quand taxen els pisos. Tambe crec que la quantitat que es ficar com a valor inicial de compra de una vivenda  tindria que esta formulada com un terme mig de el preu de 10 anys abans, el de 5 anys abans, el preu actual , una previsió de preu 5 anys posteriors i una previsió de preus 10 anys posteriors.  Aquesta mesura seria antiespeculativa de forma que si el preu pojar molt el comprador te que compensa al venedor i al enreves si ha baixat es el venedor el que tornar centims al comprador. Crec que en mesures d'aquest tipus s'haguessim estalviat molts moviments de tipus especulatiu sobre un bè de primera necesitat. També crec que en el moment de comprar una vivenda no es té que comprar tota sensera sino que es pot arrivar a formules complementaries de en realitat al moment de comprar solsament comprar un 30 % / llogar el 70 % , passats quatre anys es fa una compra de un altre 30 % i queda comprada el 60 % / llogat el 40 % , passats uns altres 4 anys es comprar un altre 30 % i queda comprat el 90 % / llogat el 10 % i passats uns altres quatre anys ja queda comprada tota la vivenda. D'aquesta manera s'evitaria el que la compra de la vivenda suposses un endeutament tant fort. Crec que part de tot lo dit es deurian poguer aplicar periodes de carencia (només es pagan interessos i no es rebaixa el capital quant es produix situació d'atur per part dels integrants de la parella que esta fent la compra i en cas de mal.laltia o necesitat de estudis avançats pels fills poguir obrir  una situació de hipoteca inversa de forma complementaria a la propia prestació d'atur). Es tindria  que poder ejecutar la garantía de recompra per part de la entitat en el cas de la situació de impagament i per protegir a les entitats financeres de que no els si pogues vindre unes carregues financeres fortes de tindre que fer carrer de moltisima part del parc inmobiliari  es tindira que fer que per ordre de escriture es tinguessin que tornar cada any entre un 4 i un 5 per cent de les vivendes hipotecades en cada oficina o entitat. La resta de vivendes  quedarien pel any següent. Crec que aquestes mesures - que semblen complexes però que amb la gran capacitat de calculs que tenem els ordinadors actuals es  podrien simular i aplicar de una forma molt àgil i senzilla -  però com q no vei cap tipues de imaginació amb aquest sentit per part dels propis banquers i dels nostres dirigents politics i economics me fan entrar en reflexions de caire mes profund i entendre que esten vivint un process d'enfonçament del propi capitalisme que en aquest moment no esta tenin la visió que Keynes i el president Roosewelt le varen saver donar amb el New Deal al EE. UU.  als anys 30 del darrer segle.

CRISIS GLOBAL (180)

http://ramon-rsarlef.blogspot.com.es/2015/06/2605-crisis-global-180.html   (2.605)  (4/6/2.015)

CLICA AQUÍ ABAJO PARA EL CONTAJE :

http://salvamentoterracontajedevisitas.blogspot.com.es/2012/12/4-contaje-de-visitas-en-crisis-global.html

No hay comentarios: